API – hva er det, og trenger vi det?

Etter innføringen av Alma blir API ofte nevnt i ulike sammenhenger. Hva er det, og hva bruker vi det til? I denne sesjonen vil Asbjørn gjennom praktiske eksempler gi en enkel innføring i hva et API kan være og vise hva det kan brukes til.