Arbeidsgruppen for Oria orienterer

Arbeidsgruppen er opprettet for å rådføre og bistå BIBSYS med prioritering av endringsforslag og justeringer/endringer i forbindelse med standardoppsettet for Oria. Arbeidsgruppen, som er oppnevnt av Rådgivende gruppe, skal blant annet gi råd om oppsett, konfigurasjon og utvikling av ekstra funksjonalitet og tilleggstjenester tilknyttet produktet, slik at konsortiet får et best mulig og hensiktsmessig produkt. Representanter fra gruppen vil i sesjonen orientere om hvilke oppgaver de jobber med.