BIBSYS stipend 2016

BIBSYS ønsker å være med på å styrke kompetansen innenfor bibliotek- og informasjonsvitenskap. Derfor deler vi årlig ut et stipend til beste masteroppgave innen Kunnskapsorganisering.
Stipendet er på kr 10 000, og stipendet for 2016 går til Kjersti Steien, HiOA.

Om årets oppgave og kandidat har professor Ragnar Nordlie ved HiOA sagt følgende:

Oppgaven er en casestudie av en ingeniørbedrifts problemer med organisering og gjenfinning av bedriftsinterne dokumenter.  Oppgaven baserer seg på intervjuer med ansatte og observasjon av deres arbeid med arbeidsoppgaver som innebærer søk etter dokumenter.

Oppgaven heter:
Brukerorienterte metadata – en casestudie om hvordan kunnskap om brukeratferd kan bidra til forbedring av metadata på en arbeidsplass

stipend

Kjersti Steien mottok BIBSYS stipend fra direktør Frode Arntsen under åpningen av BIBSYS-konferansen.

Innspill til programmet

Programkomiteen har fått mange gode innspill til programmet. Vi takker for det!
Vi har fått plass til flere av temaene i programmet, og jobber fortsatt med å få på plass innhold og finpusser på titler. Derfor vil det kunne komme endringer i programmet helt frem til påmelding åpner i løpet av november.

Kom med forslag til tema for 2017

Vi i programkomiteen er i gang med å lage program for dagene 14. og 15. mars, og vil gjerne ha forslag på tema og foredragsholdere. Tema bør være relatert til tjenestene og systemene som BIBSYS leverer.
Forslag kan sendes som e-post til firmapost@bibsys.no  innen 23. september.

Hilsen Programkomiteen

Anne Gry Skonnord, Universitetsbiblioteket Oslo
Jorunn Alstad, Universitetsbiblioteket Trondheim
Karin Rydving, Universitetsbiblioteket Bergen
Turid Midtbø, Norges Idrettshøyskole
Jone Thingbø, BIBSYS
Margit Wagnild, BIBSYS

 

BIBSYS stipend 2015

Heidi_Kristiansen_stipendmottaker

BIBSYS stipend for 2015 gikk til Heidi Kristiansen, Høgskolen i Oslo og Akershus, for oppgaven

Brukernes forhold til sak/arkivsystemet: En casestudie i Hamar kommune

«Oppgaven har utgangspunkt i oppfatningen at sak/arkiv-systemer kan oppleves som lite brukervennlige og være til hinder for korrekt journalføring. Det er lite forskning på dette feltet og kandidaten har gjennom sin studie klart å generere ny viten om hvordan brukere forholder seg til sak/arkiv-systemet i en norsk kontekst, blant annet ved å avkrefte noen feilaktig omfatninger av hvordan disse systemene brukes.»

Thomas Sødring og Nils Pharo fra Høgskolen i Oslo og Akershus

 

Endring i programmet

Ida Jackson fra Netlife Research har meldt avbud grunnet sykdom. Stine Camilla Bjerkestrand, også hun fra Netlife Research, vil i sitt foredrag vise hvordan du kan inkludere brukerperspektivet i arbeidet med biblioteknettsidene.

Programmet er klart og påmeldingen er åpnet

På konferansens første dag vil vi blant annet få en orientering om Oria, informasjon både fra BIBSYS og fra Ex Libris, vi får høre om trender i de akademiske bibliotek i Storbritannia, og vi får en paneldebatt der representanter fra bibliotekene og BIBSYS direktør skal debattere hvilken rolle BIBSYS skal ha for institusjonene i tiden fremover.

På konferansens andre dag vil mye handle om Alma og konsekvenser etter innføring. Rundeborddiskusjon står også på programmet. Der vil vi fortsette diskusjonen fra paneldebatten første dag med tema: hvilken rolle BIBSYS skal ha for institusjonene?
Vi får også høre mer om blant annet nytt grensesnitt og mobiltilpasninger i Oria.

Programkomiteen for 2016

Programkomiteen er i full gang med å skape innhold til to dager med informasjon, inspirasjon og utfordringer!

prog_komiteen_behandlet

F.v. Jorunn Alstad NTNU, Jone Thingbø BIBSYS, Ane Landøy UiB, Anne Gry Skonnord UiO, Margit Wagnild BIBSYS

 

 

 

 

Konferansen 2016

BIBSYS-konferansen for 2016 arrangeres på Clarion Hotel & Congress i Trondheim 15. – 16. mars.
Program og påmelding vil kunngjøres mot slutten av året.

BIBSYS stipend 2014

BIBSYS ønsker å være med på å styrke kompetansen innenfor bibliotek- og informasjonsvitenskap. Derfor deler vi ut et årlig stipend til beste masteroppgave innen Kunnskapsorganisasjon.

BIBSYS stipend for 2014 ble tildelt Elisa Storchi fra Høgskolen i Oslo og Aksershus for oppgaven
Søk etter relevante deler i tekster med blandet innhold: gjenfinningsforsøk med metadata fra NRKs radioprogram «Ukeslutt».

Hun har gjennomført et gjenfinningseksperiment der hun sammenligner søking i en større, sammensatt tekst med søking i enkeltavsnitt i teksten. Eksemplet hennes er metadata om magasin-programmer i NRK, der beskrivelsen av hvert innslag utgjør en mindre del av hele beskrivelsen av programmet.

Elisa_Storchi_Seunn_2

Elisa Storchi, t.h., blir gratulert med stipendet av Seunn Smith-Tønnessen, styreleder i BIBSYS.