BIBSYS stipend 2016

BIBSYS ønsker å være med på å styrke kompetansen innenfor bibliotek- og informasjonsvitenskap. Derfor deler vi årlig ut et stipend til beste masteroppgave innen Kunnskapsorganisering.
Stipendet er på kr 10 000, og stipendet for 2016 går til Kjersti Steien, HiOA.

Om årets oppgave og kandidat har professor Ragnar Nordlie ved HiOA sagt følgende:

Oppgaven er en casestudie av en ingeniørbedrifts problemer med organisering og gjenfinning av bedriftsinterne dokumenter.  Oppgaven baserer seg på intervjuer med ansatte og observasjon av deres arbeid med arbeidsoppgaver som innebærer søk etter dokumenter.

Oppgaven heter:
Brukerorienterte metadata – en casestudie om hvordan kunnskap om brukeratferd kan bidra til forbedring av metadata på en arbeidsplass

stipend

Kjersti Steien mottok BIBSYS stipend fra direktør Frode Arntsen under åpningen av BIBSYS-konferansen.

Comments are closed.