Du spør, Bibliografisk gruppe svarer

Inspirert av IGeLU-konferansene, der det arrangeres sesjoner hvor Ex Libris må svare på innsendte spørsmål, drister Bibliografisk gruppe seg til å prøve noe lignende.
Du som bruker Alma kan nå sende inn spørsmål knyttet til Marc 21 og/eller registrering/katalogisering  i Alma som du ønsker svar på. Alle spørsmål blir presentert anonymt, så du trenger ikke være redd for å spørre om noe. Vi forbeholder oss retten til å velge ut spørsmål vi kan svare på. For eksempel vil spørsmål knyttet til manglende funksjonalitet i  Alma normalt ikke bli besvart.

 

Spørsmål kan allerede nå sendes til: bibliografisk@bibsys.no. Skriv «BIBSYS-konferansen:» først i emnefeltet. Siste frist for å sende inn spørsmål:  20.02.2017