Foredragsholdere


Andreas Ekstrøm

Andreas Ekström er kulturjournalist i avisen Sydsvenskan i Malmö-Lund. For noen år siden kom han ut med en bok om Google. I foredraget forteller han om verdens viktigste og mektigste internettfenomen, men også om hvordan vi bør forholde oss som medborgere og forbrukere. Hvorfor velger vi som vi gjør og hvordan oppfører vi oss egentlig les mer →


Dagmar Langeggen

Dagmar er bibliotekdirektør ved Handelshøyskolen BI, og sitter også i styret for BIBSYS


Henrik Karlstrøm

Henrik er bibliometriker og jobber ved NTNU Universitetsbiblioteket


Øystein Haug

Øystein er spesialbibliotekar ved HumSam-biblioteket ved Universitetet i Oslo


Magnus Carlstrøm

Magnus er spesialbibliotekar ved medisinsk bibliotek ved universitetet i Oslo


Asbjørn Risan

Asbjørn jobber som tjenesteansvarlig for Oria i BIBSYS


Ellen Røyneberg

Ellen er tjenesteansvarlig for Alma i BIBSYS


Jone Thingbø

Jone er seksjonssjef for seksjon for tjenester og leveranser i BIBSYS


Silje Belsvik Taftø

Silje er rådgjevar ved NTNU Læringsstøttesenteret. Det er eit prosjekt under NTNU Toppundervisning. Sjå læringsstøtte for underviserer.


Dina Norborg

Dina er kommunikasjonsrådgiver ved universitetsbiblioteket i Oslo


Christine Rostgaard

Christine er rådgiver ved universitetsbibliotekets digitale tjenester i Oslo


Geir Nordanger

Geir er hovedbibliotekar ved universitetsbibliotekets digitale tjenester i Oslo


Unni Knutsen

Unni er seksjonssjef for HumSam-biblioteket ved Universitetsbiblioteket i Oslo


Irene Refsland

Irene er spesialbibliotekar ved Medisinsk bibliotek på Universitetsbiblioteket i Oslo


Arnt Richard Rørvik

Arnt Richard leder prosjektet «LOR ved NTNU», og deltar i ulike strategi- og arkitekturoppgaver ved nye NTNU.


Ingebjørg Rype

Ingebjørg er rådgiver ved Nasjonalbiblioteket og leder for prosjektet norsk WebDewey


Anette Munthe

Anette er hovedbibliotekar ved HumSam-biblioteket på Universitetsbiblioteket i Oslo.


Heidi Fossum

Heidi er rådgiver ved avdelingen for digitale tjenester ved Universitetsbiblioteket i Oslo.


Frode Arntsen

Frode er direktør for BIBSYS


Sigrid Tollefsen

Sigrid er seniorrådgiver i Forskningsavdelingen i Kunnskapsdepartementet


Henry Langseth

Henry er universitetsbibliotekar ved Universitetet i Agder.


Katrine Aronsen

Katrine er spesialbibliotekar ved NTNU Universitetsbiblioteket.


Maria Askheimer

Maria er rådgiver i avdeling for samlinger ved Universitetsbiblioteket for Norges arktiske universitet.


Lene Ottesen

Lene er spesialbibliotekar i avdeling for samlinger ved Universitetsbiblioteket for Norges arktiske universitet.


Audun Skorstad

Audun er konfigurasjonsekspert for Alma hos BIBSYS