Hva skjer rundt felles pensumlistesystem?

BIBSYS leder arbeidet med å anskaffe UH-sektoren et felles pensumlistesystem. Anbudsprosessen er i gang, hvor en arbeidsgruppe med medlemmer fra sektoren har bidratt med spesifisering av kravene. Valg av leverandør vil etter planen skje i løpet av våren 2017.

Vi får en presentasjon av prosjektet og status i anbudsprosessen. Tjenesten blir organisert og levert til et konsortium, og vi får en innsikt i planer og realisering av dette.