Innledning til rundeborddiskusjon

Rådgivende gruppe satte våren 2016 ned en arbeidsgruppe som på bakgrunn av en brukerundersøkelse i Biblioteksystemkonsortiet, har utarbeidet en rapport om organisering av konsortiet. Rapporten er et innspill i videre diskusjon om samarbeidet i Biblioteksystemkonsortiet, og som en innledning til rundeborddiskusjonen ønsker arbeidsgruppen å presentere funnene i undersøkelsen og orientere om rapporten.