Om BIBSYS-konferansen

BIBSYS-konferansen er en årlig møteplass for aktører innen forskning og utdanning, og da særlig utdanningsinstitusjonene. Konferansen er en arena for formidling av kompetanse på områder knyttet opp mot vår visjon om å gjøre kunnskap tilgjengelig.


Målet er å informere –  inspirere – og utfordre deltakerne til å ta de rette valgene for stadig å kunne være en aktuell aktør ved sin institusjon og i bransjen forøvrig.

I pausene vil det være mulig å besøke flere utstillere.

I programkomiteen for 2017 finner du:

Anne Gry Skonnord, Universitetsbiblioteket i Oslo
Karin Rydving, Universitetsbiblioteket Bergen
Jorunn Alstad, Universitetsbiblioteket NTNU
Turid Midtbø, Norges Idrettshøgskole
Jone Thingbø, BIBSYS
Margit Wagnild, BIBSYS

UHR-B oppnevner de eksterne medlemmene i programkomiteen for hvert år.

Velkommen til Trondheim i mars!

 

BIBSYS-konferansen 2016

BIBSYS-konferansen 2015

BIBSYS-konferansen 2014