Dagmar Langeggen

Dagmar_Langeggen

Dagmar er bibliotekdirektør ved Handelshøyskolen BI, og sitter også i styret for BIBSYS