Åpen tilgang ved NTNU – utfordringer og muligheter

NTNU har vedtatt en ambisiøs handlingsplan for åpen tilgang til forskningspublikasjoner: Alle NTNUs forskningspublikasjoner skal fra 2017 av deponeres i vårt vitenarkiv NTNU Open, og det er også et mål om at arkivet skal bli tatt i bruk mer aktiv som en institusjonell hukommelse og som base for bedre formidling av NTNUs forskning. Dette vil bety en voldsom økning i administrasjon knyttet til drifting, verjsongodkjenning og generell røkting av arkivet, samt et behov for oppdaterte tekniske løsninger knyttet til brukeropplevelsen. Hvilke utfordringer står vi (og våre tjenesteleverandører) overfor, og hvilke muligheter ligger i denne handlingsplanen?