Presentasjoner og opptak fra konferansen

Tirsdag 14. mars

Åpning Opptak
Karianna Sommerro og Henning Sommerro

 

BIBSYS status og roadmap Opptak

v/Frode Arntsen, BIBSYS

 

Alma status og roadmap PDF Opptak
v/Ellen Røyneberg, BIBSYS

 

Oria status og roadmap PDF Opptak
v/Asbjørn Risan, BIBSYS

 

Google og den digitale revolusjon Opptak
v/Andreas Ekstrøm

Onsdag 15. mars

Nasjonale retningslinjer for åpen publisering PDF Opptak
v/Sigrid Tollefsen

Åpen tilgang ved NTNU – utfordringer og muligheter PDF Opptak

v/Henrik Karlstrøm


Du spør, bibliografisk gruppe svarer PDF Opptak

 

Arbeidsgruppen for Oria orienterer PDF Opptak
v/Henry Langseth og Katrine Aronsen

 

Rutiner rundt e-ressurser PDF Opptak
v/Heidi Fossum

 

API – hva er det, og trenger vi det? PDF Opptak
v/Asbjørn Risan

 

Nytt Alma-grensesnitt PDF Opptak
v/Christine Rostgaard og Geir Nordanger

 

Norsk WebDewey og samarbeid om klassifikasjon PDF Opptak
v/Ingebjørg Rype, Anette Munthe og Unni Knutsen

 

Forskningsdata – en hverdagshistorie PDF Opptak
v/Dagmar Langeggen

 

Feilsøking i Resource Sharing PDF Opptak
v/Øystein Haug og Magnus Carlstrøm

 

Bedre nettsider med UX PDF Opptak
v/Dina Norborg

 

Metadata på e-bøker PDF Opptak
v/Unni Knutsen og Irene Refsland

 

Hva skjer rundt felles pensumlistesystem? PDF Opptak
v/Jone Thingbø

 

Alma Akkvisisjon PDF Opptak
v/Maria Askheimer og Lene Ottesen

 

Alma konfigurering PDF Opptak
v/Audun Skorstad

 

Digitale Læringsressurser PDF Opptak
v/Arnt Richard Rørvik


Men hva har du lært? læring i teknologitette rom PDF Opptak

v/Silje Belsvik Taftø

Alma Analytics: Barske glæder PDF Opptak

v/Christine Rostgaard og Geir Nordanger

 

Innledning til rundeborddiskusjon PDF
v/Rådgivende gruppe