Presentasjoner og opptak fra konferansen

Tirsdag 14. mars

Åpning           Opptak
Karianna Sommerro og Henning Sommerro

 

BIBSYS status og roadmap   Opptak

v/Frode Arntsen, BIBSYS

 

Alma status og roadmap   PDF      Opptak
v/Ellen Røyneberg, BIBSYS

 

Oria status og roadmap    PDF    Opptak
v/Asbjørn Risan, BIBSYS

 

Google og den digitale revolusjon    Opptak
v/Andreas Ekstrøm

Onsdag 15. mars

Nasjonale retningslinjer for åpen publisering      PDF   Opptak
v/Sigrid Tollefsen

Åpen tilgang ved NTNU – utfordringer og muligheter   PDF  Opptak

v/Henrik Karlstrøm


Du spør, bibliografisk gruppe svarer   PDF     Opptak

 

Arbeidsgruppen for Oria orienterer    PDF    Opptak
v/Henry Langseth og Katrine Aronsen

 

Rutiner rundt e-ressurser   PDF   Opptak
v/Heidi Fossum

 

API – hva er det, og trenger vi det?   PDF    Opptak
v/Asbjørn Risan

 

Nytt Alma-grensesnitt    PDF      Opptak
v/Christine Rostgaard og Geir Nordanger

 

Norsk WebDewey og samarbeid om klassifikasjon   PDF     Opptak
v/Ingebjørg Rype, Anette Munthe og Unni Knutsen

 

Forskningsdata – en hverdagshistorie   PDF    Opptak
v/Dagmar Langeggen

 

Feilsøking i Resource Sharing    PDF     Opptak
v/Øystein Haug og Magnus Carlstrøm

 

Bedre nettsider med UX   PDF    Opptak
v/Dina Norborg

 

Metadata på e-bøker   PDF     Opptak
v/Unni Knutsen og Irene Refsland

 

Hva skjer rundt felles pensumlistesystem?   PDF     Opptak
v/Jone Thingbø

 

Alma Akkvisisjon   PDF    Opptak
v/Maria Askheimer og Lene Ottesen

 

Alma konfigurering    PDF     Opptak
v/Audun Skorstad

 

Digitale Læringsressurser   PDF    Opptak
v/Arnt Richard Rørvik


Men hva har du lært? læring i teknologitette rom   PDF   Opptak

v/Silje Belsvik Taftø

Alma Analytics: Barske glæder   PDF     Opptak

v/Christine Rostgaard og Geir Nordanger

 

Innledning til rundeborddiskusjon  PDF
v/Rådgivende gruppe