Program

Programmet består av både plenumssesjoner og parallellsesjoner for begge dager. Det kan komme oppdateringer i programmet.

Tirsdag 14. mars

10:00-10:05 Åpning
10:05-10:30 BIBSYS status og roadmap v/Frode Arntsen, BIBSYS
10:30-11:00 Alma status og roadmap v/Ellen Røyneberg, BIBSYS
11:00-11:30 Oria status og roadmap v/Asbjørn Risan, BIBSYS
11:30-12:00 PAUSE
12:00-13:00 Google og den digitale revolusjon v/Andreas Ekstrøm
13:00-14:00 LUNSJ

Parallellsesjon 1

Parallellsesjon 2

Parallellsesjon  3

14:00-14:45 Nasjonale retningslinjer for åpen publisering
v/Sigrid Tollefsen
Åpen tilgang ved NTNU – utfordringer og muligheter v/Henrik Karlstrøm
Du spør, bibliografisk gruppe svarer
Panel: Bibliografisk gruppe
Arbeidsgruppen for Oria orienterer
v/Henry Langseth og Katrine Aronsen
14:50-15:30 Rutiner rundt e-ressurser
v/Heidi Fossum
API – hva er det, og trenger vi det?
v/Asbjørn Risan
Nytt Alma-grensesnitt
v/Christine Rostgaard og Geir Nordanger
15:30-16:00 PAUSE 
16:00-16:45 Norsk WebDewey og samarbeid om klassifikasjon
v/Ingebjørg Rype, Anette Munthe og Unni Knutsen
Forskningsdata – en hverdagshistorie v/Dagmar Langeggen Feilsøking i Resource Sharing v/Øystein Haug og Magnus Carlstrøm
17:00-18:00 Bibliotekledermøte
19:30 Konferansemiddag

Onsdag 15. mars

09:00 – 09:30 Bedre nettsider med UX
v/Dina Norborg
Metadata på e-bøker
v/Unni Knutsen og Irene Refsland
Hva skjer rundt felles pensumlistesystem?
v/Jone Thingbø
09:35 – 10:15 Alma Akkvisisjon
v/Maria Askheimer og Lene Ottesen
Alma konfigurering
v/Audun Skorstad
Digitale Læringsressurser
v/Arnt Richard Rørvik
10:15 – 10:45 PAUSE
10:45 – 11:30 Men hva har du lært? læring i teknologitette rom
v/Silje Belsvik Taftø
11:30 – 12:30 LUNSJ
12:30 – 13:00 Alma Analytics: Barske glæder
v/Christine Rostgaard og Geir Nordanger
13:00 – 13:30 Innledning til rundeborddiskusjon v/Rådgivende gruppe
13:30 – 14:00 PAUSE
14:00 – 15:00 Rundeborddiskusjon
15:00 – 15:30 Oppsummering og vel hjem