Rundeborddiskusjon

Samarbeid i biblioteksystemkonsortiet
Fra brukerundersøkelser og intervjuer er det en klar tilbakemelding at noe av det viktigste med konsortiet er fellesskapet.
Men hvordan skal det se ut i praksis?

Rundeborddiskusjonen vil derfor i år handle om hvordan vi skal samarbeide i biblioteksystemkonsortiet: Hvilke fora trenger vi? Skal samarbeidet være regionalt, nasjonalt, nettbasert, fysiske møteplasser, wiki, ekspertgrupper, brukermøter, ol? Hva trenger konsortiet for å dra nytte av dette fellesskapet?