Rutiner rundt e-ressurser

Sesjonen vil gi et innblikk i rutiner rundt e-ressurser, som f.eks.

  • generelt om aktivering og deaktivering av pakker
  • hvordan finne rett pakke for din avtale i CKB
    • hva når det ikke er et en-til en forhold mellom avtale og pakke?
  • hvordan jobbe med Community Zone Updates Task list
  • hva når lenker ikke virker?
  • hva når din pakke ikke finnes i CKB
  • hvordan bruke Overlap and collection analysis?